Fotolab Solex

Fotolab Solex

Kodak SRP 30, którym dysponujemy, to w pełni cyfrowy minilab średniej wydajności przeznaczony do obróbki filmów, oprawionych slajdów oraz różnych cyfrowych nośników danych.

Dzięki wyjątkowemu oprogramowaniu d-TFS do przetwarzania obrazu, a także dzięki systemowi druku laserowego wysokiej rozdzielczości, minilaby z serii Kodak SRP 30 zapewniają bardzo dobrą jakość odbitek. Kodak zrewolucjonizował druk analogowy, wprowadzając technologię TFS (Total Film Scanning - całkowite skanowanie filmu), d-TFS, natomiast, to bardziej zaawansowana, przystosowana do druku cyfrowego wersja tej technologii wyznaczająca obecnie standard "inteligentnego przetwarzania obrazu" w cyfrowych minilabach firmy Kodaka.

W przypadku kolorowego filmu negatywowego procedura obróbki rozpoczyna się od skanowania negatywu przy użyciu skanera o wysokiej rozdzielczości 6 mln pikseli na każdy wyciąg barwny, zapewniającego 12-bitową głębię kolorów. Następnie pracę nad negatywem rozpoczyna oprogramowanie d-TFS.

Technologia d-TFS nie tylko zapewnia korektę barw i naświetlenia, lecz także zarządza ostrością i kontrastem, zapewnia korektę obszarów niedoświetlonych i prześwietlonych (ze wzmocnieniem kolorów), poprawia zdjęcia wykonane pod światło, przy świetle sztucznym lub błyskowym, a także koryguje skazy i zarysowania. Następnie film jest kierowany na drukarkę laserową o rozdzielczości 400dpi.

Oprócz wszystkich powszechnie używanych formatów kolorowych filmów negatywowych i oprawionych slajdów 35mm, Kodak SRP 30 przetwarza także bezpośrednio obrazy cyfrowe zapisane na takich nośnikach, jak dysk CD bądź ZIP, dyskietka, SmartMedia, CompactFlash, Memory Stick oraz MicroDrive.


Zobacz również: doladowania.pl proste doładowania w sieci, solex.com.pl, telewizaja n n.solex.com.pl

Telewiza n